top of page
搜尋
  • Candice Mak

狎三級片女模經理上訴獲減刑

已更新:2021年10月25日

【 本 報 訊 】 曾 就 讀 香 港 大 學 、 有 爆 竊 案 底 的 保 險 公 司 前 助 理 經 理 , 因 在 辦 公 室 內 非 禮 一 名 有 醉 意 的 兼 職 女 模 特 兒 , 去 年 於 東 區 法 院 裁 定 一 項 非 禮 罪 成 , 判 囚 十 五 個 月 。 他 昨 日 在 高 院 提 出 減 刑 上 訴 , 法 官 判 決 時 指 原 審 裁 判 官 有 可 能 因 為 上 訴 人 , 在 庭 上 揭 露 女 事 主 曾 替 三 級 電 影 和 色 情 雜 誌 做 模 特 兒 而 加 重 上 訴 人 刑 期 , 因 此 判 他 上 訴 得 直 , 刑 期 減 至 十 二 個 月 。

扯 開 內 褲 欲 硬 上 弓 案 情 指 二 十 六 歲 上 訴 人 梁 智 基 與 相 識 一 段 時 間 的 女 事 主 ( 二 十 五 歲 ) 在 ○ 七 年 九 月 十 八 日 晚 首 次 約 會 , 兩 人 晚 膳 時 喝 了 酒 , 上 訴 人 之 後 帶 有 醉 意 的 事 主 去 其 銅 鑼 灣 的 辦 事 處 內 非 禮 , 包 括 摸 其 胸 及 吻 她 , 更 扯 開 她 內 褲 企 圖 「 霸 王 硬 上 弓 」 , 被 事 主 推 開 並 即 報 警 , 將 上 訴 人 拘 捕 。

上 訴 人 去 年 八 月 經 審 訊 後 裁 定 非 禮 罪 成 判 囚 十 五 個 月 , 原 審 裁 判 官 當 時 更 指 其 行 為 近 企 圖 強 姦 , 而 女 事 主 接 受 辯 方 盤 問 時 , 更 要 回 答 關 於 她 曾 替 三 級 電 影 和 色 情 雜 誌 做 女 模 的 問 題 , 這 種 盤 問 手 法 純 粹 是 想 令 她 尷 尬 。

代 表 律 師 昨 陳 詞 指 上 訴 人 ○ 一 年 入 讀 港 大 , 及 後 因 爆 竊 女 友 家 , 當 時 裁 定 爆 竊 和 企 圖 妨 礙 司 法 公 正 等 罪 判 入 更 生 中 心 , 刑 滿 後 繼 續 讀 書 取 得 學 位 , ○ 五 年 加 入 涉 案 保 險 公 司 , ○ 七 年 已 升 為 助 理 經 理 。 又 指 上 訴 人 是 一 名 孝 子 及 家 中 經 濟 支 柱 , 現 已 在 獄 中 服 刑 半 年 , 已 受 足 夠 懲 罰 。 案 件 編 號 : HCMA 801/2008

2 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

為孩子著想買樓首選Elize Park

當今香港社會,教育被視為是孩子未來的關鍵,而學校的聲譽和地段往往是家長考慮入讀學校時的重要因素之一。 名校通常被視為提供優質教育的標誌,這些學校擁有優越的師資、教學資源和課程,能夠為孩子提供更好的學習環境和發展機會。在香港,這些名校通常分佈在一些優越的地理位置,像是交通便利、社區安全、設施完善等等,因此,這些學校的地段成為了許多家長關注的焦點。 為了讓孩子有機會入讀名校,許多家長會積極選擇居住在這

bottom of page